Olvasói állapot lekérdezése


A katalógus menü pont alatt lehetőség van a saját kölcsönzések megtekintésére, esetleges hosszabbítására és a könyvek előjegyzésére is. Az említett oldalon a belépésre kattintva adja meg azonosítóját (olvasószám) és a jelszót (nyolc jegyű szüetési dátum folyamatosan írva) és a belépésre kattintva megnézheti saját kölcsönzéseit és itt van lehetőség a hosszabbításra is.

A katalógusban keresve a kölcsönzés alatt levő dokumentumokra előjegyzést is tehet. E-mail cím megadásával elektronikusan értesítést küldünk a kölcsönzések lejártáról, esetleges felszólításról.

Beiratkozási díjak

A könyvtár nyilvános, a szolgáltatások bizonyos köre könyvtári tagsághoz kötött. A beiratkozáshoz személyigazolvány szükséges.

A beiratkozási díj 700,-Ft, mely egy naptári évre érvényes.
Nyugdíjasoknak, diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak a beiratkozási díj 400,-Ft.
A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

Térítésmentes a beiratkozás:

16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, pedagógusoknak, közmûvelõdési és közgyûjteményi dolgozóknak

A dokumentumok kölcsönzése 4 hét.
A határidõn túl visszahozott dokumentumok térítési díja 10 Ft/nap/dokumentum.

Szolgáltatások

Előjegyzés: a könyvtárunkban meglévõ, de kölcsönzés alatt levõ könyveket elõjegyezzük és beérkezésükkor értesítést küldünk az olvasónak.

Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtár állományából hiányzó mûveket, folyóirat cikkek másolatait más könyvtáraktól megkérjük olvasóinknak. A visszaküldéskor jelentkezõ postaköltséget a könyvet kérõ olvasónak kell vállalni. A díj egységesen 400,-Ft/ kötet.

DVD kölcsönzés: Könytárunk filmtárából lehetőség van DVD filmek kölcsönzésére. Ezt a szolgáltatást érvényes olvasójeggyel lehet igénybe venni. Alkalmanként 3 db DVD kölcsönözhető 1 hétre, 200 Ft/db áron. A kölcsönzési határidő egy alkalommal újabb egy hétre meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés. A késve visszahozott filmekért késedelmi díjat számítunk fel: 100 Ft/db/nap.
Elveszett, megrongált dokumentum esetén a mindenkori beszerzési árat kell megtéríteni. A DVD-k állapotát kikölcsönzéskor és visszavételkor ellenőrizzük. 14 éven aluli olvasók DVD filmet csak szülői felügyelettel kölcsönözhetnek.

Fénymásolás: saját és hozott anyag másolását is vállaljuk.

Díjak:

A4 egyoldalas: 20,-Ft

A4 kétoldalas: 35,-Ft

A3 egyoldalas: 35,-Ft

A3 kétoldalas: 65,-Ft

Nyomatatás díja: 20,-Ft/ A4 oldal

Internet használat:

Az internet használata nincsen beiratkozáshoz kötve. A könyvtárosnak jelezni kell a használati szándékot. A könyvtáros feljegyzi, melyik számítógépen, mikor kezdte az internetezést. Kérjük, hogy szíveskedjenek azt a gépet használni, amelyik számú kártyát kapták! Várakozó esetén 60 percre korlátozzuk egy személy internet-használati idejét. Az internet használatra idõpontot elõjegyeztetni nem lehet. Lehetõség van nyomtatásra, mely a könyvtáros pultnál lévõ nyomtatóra történik. Kérjük, hogy a nyomtatásnál figyeljen a pontos beállításokra, mert a feleslegesen kinyomtatott oldalakat is ki kell fizetni.

Internet-használat díja: 150,-Ft minden megkezdett 30 perc.